Welkom op mijn portfoliowebsite. In dit portfolio neem ik je mee in mijn persoonlijke ontwikkeling en leerproces van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Van november 2022 t/m november 2023 heb ik deze cursus gevolgd aan NHL Stenden.